THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Xúc xích Cocktail 500g Xúc xích Cocktail 500g
(500g/gói)
115.000 VND 115.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán