THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Ba rọi đồng quê xông khói (khối) Ba rọi đồng quê xông khói (khối)
(500g/gói)
169.000 VND 169.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán