THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Jambon đùi Jambon đùi
(200g/gói)
59.000 VND 59.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán