THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Ba rọi xông khói 500g Ba rọi xông khói 500g
(500g/gói)
169.000 VND 169.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán