THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Ba rọi đồng quê xông khói 200g (lát) Ba rọi đồng quê xông khói 200g (lát)
(200g/gói)
75.000 VND 75.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán