THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Jambon thăn Jambon thăn
(200g/gói)
64.000 VND 64.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán