THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Xúc xích Cocktail 200g Xúc xích Cocktail 200g
(200g/gói)
50.000 VND 50.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán