THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Xúc xích Silky Xúc xích Silky
(200g/gói)
53.000 VND 53.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán