THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Jambon xông khói (lát) Jambon xông khói (lát)
(200g/gói)
56.000 VND 56.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán