THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Ba rọi xông khói 200g Ba rọi xông khói 200g
(200g/gói)
75.000 VND 75.000 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán