THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hình sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Giá tiền  
Xúc xích ngắn Xúc xích ngắn
(200g)
0 VND 0 VND
Tiếp tục mua hàng Thanh toán

Đăng ký

Tài khoản:
Mật khẩu: