Chương trình khuyến mãi tháng 10

Công ty TNHH Shinshu NTđang có các chương trình khuyến mãi như sau:

- Hệ thống siêu thị Big C:

  Giảm giá 20% từ ngày 10/10 - 23/10/2016 

- Hệ thống siêu thị CoopMart:

  Giảm giá 20% từ ngày 10/10 - 23/10/2016 

- Siêu thị Giant:

  Giảm giá 20% từ ngày 29/9 - 12/10/2016

  Giảm 15% từ ngày 13/10 - 26/10/2016

- Hệ thống siêu thị Metro:

  Giảm giá 15% từ ngày 27/10 - 19/11/2016

- Hệ thống Aeon Mall tại TPHCM và Bình Dương:

  Giảm giá 15% từ ngày 4/10 - 23/10/2016